'Kluczem jest poznanie ścieżek zmiany' poruszaj się po nich z mocą, ochroną i przyzwoleniem

'Trwałe zmiany wymagaja czasu' podobnie jak psychoterapia

PSYCHOTERAPIA TO PROCES WYMAGAJĄCY WYSIŁKU I ZAANGAŻOWANIA – ŚWIADOMIE WYBIERZ TOWARZYSZA TEJ PODRÓŻY

Dobry psychoterapeuta PoznańPrecyzyjne określenie tego, co chcesz zmienić, jak ma do tego dojść, ile potrzeba czasu?, wymaga cierpliwości i zgody na odkrywanie własnych obszarów cierpienia. Jeśli w swojej pracy nad zmianą, napotkasz opór, niechęć (a zapewne tak będzie…), nie zrażaj się, to normalny i konieczny etap pracy

By pomóc Tobie w dokonaniu zmiany, dobry psychoterapeuta powinien być zdolny do zajęcia określonej pozycji w procesie psychoterapii. Działa często, jako ktoś trzeci (jako stymulator zmiany), to znaczy, uczestniczy w dopasowywaniu, w przywracaniu przepływu…, zajmuje pozycję, która „nie będzie ani sklejeniem, ani odcięciem”. Trzeci wykonuje gesty, wygłasza komentarze, które otwierają…, uczestniczy w prawdziwym, a nie fragmentarycznym obiegu informacji. Jest to zarazem ważny rodzaj prewencji i jednocześnie jedyny sposób na uniknięcie plotek, lęku, który z nich wypływa i przemocy, do której ów lęk może prowadzić. To nie oznacza mówienia o wszystkim przez cały czas. Chodzi o to, by wspierać ludzi w refleksji nad własnym życiem, w przyjmowaniu emocji jako swoich, zatrzymaniu się na chwilę nad ich reakcjami, rozjaśnianiu zaciemnionych obszarów, przyjmowaniu do siebie lęku przed śmiercią… aby móc żyć razem z innymi. (Z refleksji na temat zmiany - V. Sichem, J. Moreau TSTA, 2010)

Psychoterapia indywidualna, czy grupowa?

Nad zmianą możesz pracować w psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej. Psychoterapeuta, w zależności od szkoły jaką reprezentuje i doświadczanych przez Ciebie trudności i problemów, zaproponuje Tobie odpowiednią formę pomocy.

Podjęcie psychoterapii, zawsze poprzedza konsultacja, która służy zorientowaniu się psychoterapeuty w problematyce i sytuacji zgłaszającej się osoby. Psychoterapia indywidualna odbywa się raz w tygodniu (w uzasadnionych sytuacjach, częstotliwość może ulec zmianie). Spotkanie trwa 50 minut. Podczas pierwszej sesji zostaja ustalone warunki (częstotliwość sesji, forma płatnosci i warunki odwoływania spotkań). Psychoterapia może trwać od kilku – kilkunastu spotkań do kilku lat (bez ograniczenia czasowego) w zależności od zgłaszanej problematyki.

Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób doświadczających trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskiego związku; doświadczających pustki, nadmiernie wycofanych, mających problemy w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć.

Grupa psychoterapeutyczna stwarza warunki, dzięki którym w bezpiecznych okolicznościach można dzielić się swoimi przeżyciami, rozpoznawać swoje problemy i podejmować trud przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych, dzięki którym możesz dokonywać zmian w relacjach z innymi. Psychoterapia grupowa umożliwia obserwację i refleksję nad własnymi reakcjami w kontakcie z innymi ludźmi doświadczającymi różnorodnych problemów natury emocjonalnej i egzystencjalnej.

Zmiana jest możliwa, psychoterapia może w tym pomóc.

Psychoterapia Grupowa Poznań - Dobry psychoterapeuta w Poznaniu

 

Lokalizacja gabinetu i kontakt

Przejdź do zakładki Kontakt, aby zapoznać się z pełnymi informacjami kontaktowymi i wskazówkami dojazdu.

Nowy projekt: Centrum Psychoterapii Poznań

Dariusz Rosiński

Certyfikowany psychoterapeuta (CTA-P, EAP) z wieloletnim doświadczeniem, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową oraz superwizję. Przyjmuje w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym, który mieści się pod adresem: ul. Limanowskiego 24/5 60-744 Poznań.